Sobre el projecte

Objectius del projecte

L'Ateneu Pere Mascaró sol·licità a Estalvi Ètic de Caixa Colonya una subvenció l'any 2014 per fer un treball de camp sobre el que podria significar la implantació una Renda Bàsica a Les Illes Balears. Aquesta activitat es centraria en diversos aspectes.

  • L'estudi de les valoracions econòmiques i dels costos d'una aplicació virtual de la Renda Bàsica a Les Illes Balears. Identificar les situacions i bosses de pobresa que podrien desaparèixer a Les Illes. Identificar els estalvis amb altres prestacions no contributives a les Illes Balears.

  • L'estudi de les possibilitats fiscals actualment existents i dels canvis que caldria realitzar per fer viable la proposta. Adaptar l'estudi a la situació de les competències actuals de les Illes Balears i en el supòsit d'una ampliació de les mateixes.

  • Analitzar possibles opcions intermèdies i els seus costos, de cara a l'objectiu final de la Renda Bàsica Ciutadana.

  • Difondre altres estudis i experiències internacionals d'aplicació internacional de la Renda Bàsica o de mesures i processos de transició cap aquest objectiu.

  • Promoure el debat públic i el diàleg amb entitats de la societat civil, sobre el combat integral contra les causes de l'exclusió social, i el foment de mesures que ho puguin fer possible.

  • Analitzar l'impacte econòmic global que sobre la reactivació de la demanda, podria suposar per a l'economia de Les Illes, una implantació de la Renda Bàsica.   

Aquesta pàgina web compendia el resultat dels treballs realitzats.